Om oss

Pinnakjøt til jol

kan du tinga hjå oss. Send ein e-post med dine ynskjer. Me leverer pinnakjøt og anna du skulle trenge til høgtid og festmiddag. Vil du lesa pinnakjøt testen til dn.no, så finne du den under Bilete i menyen vår.
I tillegg til pinnakjøt er det også mange som kjøper Evangerkorv til festmiddagen. Mange kjøper også smalahove. For mange blir det ikkje jul om dei ikkje har hatt ein smalahovemiddag i løpet av hausten.

Er du i næleiken av Voss anbefaler me deg å stikka innom Evanger Spekjemat, her kan du handla frå eit rikt utval av produkta frå Evanger Pølsefabrikk og frå andre lokale produsentar i regionane rundt Voss.

Om oss:

Generasjonsmat samarbeider med produsenter i Hordaland og Sogn og Fjordane om distribusjon. Me er mest opptatt av kvaliteten på det me fraktar og ikkje mengdene.

Generasjonsmat har avtaler om distribusjon til daglegvare i Hordaland, Sogn og Fjordane samt i Oslo.