Heim
 |  Produkt
 |  Butikkar
 |  Bilete
 |  Tips&Triks
 |  Om oss
 |  Kontakt


 

Pinnakjøt til jol

 
kan du tinga hjå oss. Send ein e-post med dine ynskjer. Me leverer pinnakjøt og anna du skulle trenge til høgtid og festmiddag. Vil du lesa pinnakjøt testen til dn.no, så finne du den under Bilete i menyen vår.  
I tillegg til pinnakjøt er det også mange som kjøper Evangerkorv til festmiddagen. Mange kjøper også smalahove. For mange blir det ikkje jul om dei ikkje har hatt ein smalahovemiddag i løpet av hausten. 
 
Er du i næleiken av Voss anbefaler me deg å stikka innom Evanger Spekjemat, her kan du handla frå eit rikt utval av produkta frå Evanger Pølsefabrikk og frå andre lokale produsentar i regionane rundt Voss.
 
Om oss:
 
Generasjonsmat samarbeider med produsenter i Hordaland og Sogn og Fjordane om distribusjon. Me er mest opptatt av kvaliteten på det me fraktar og ikkje mengdene.
 
Generasjonsmat har avtaler om distribusjon til daglegvare i Hordaland, Sogn og Fjordane samt i Oslo. 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo:
Generasjonsmat Evanger AS
Lekvemogata 12B, 5700 Voss

Org.nr. 987 870 486 MVA

 
 
 
Epost: post@generasjonsmat.no
Kontor: 56 51 35 00

 
 
             Rediger